วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงาน การประกวดเรียงความ และวาดภาพ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

“ความรักของแม่” ผลงานของลูกๆ

โครงการดีๆเพื่อน้องๆนักเรียน โดย สำนักงานวัฒนธรรม จ.น่าน

วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมสานพลัง นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมาย นส.ชนัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และ นายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงาน

การประกวดเรียงความ และวาดภาพ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หัวข้อ “ความรักของแม่” วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาพร้อมใจ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน