วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3 พื้นที่

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3 พื้นที่ ดำเนินการโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ณ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน