วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับเครือข่าย จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับเครือข่าย จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน สานพลัง พหุภาคี หน่วยงานรัฐ องค์กร ชมรม ภาควิชาการ

แบ่งปันการดำเนินงาน ผลลัพธ์ รูปธรรม การขับเคลื่อนการบริหารน้ำ จ.น่าน

ข้อมูลทางวิจัย วิชาการ หลักคิดหลักการหลักทำ ข้อเสนอแนะ พร้อมยกระดับเวทีสาธารณะในวงกว้างครั้งต่อไป

วิทยาลัยชุมชนน่านเราพร้อมสานพลังเพื่อน่าน