วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 10/2566

ในวันที่ 20ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมพระเทพเวที (พล อาภากโร) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน