วิทยาลัยชุมชนน่าน ทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2566

งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดยอาจารย์ปิยะพล ทวีวรรณ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน