วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2566

ในวันที่ 28 กันยายน 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน