วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานตามพันธกิจต่างๆ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานตามพันธกิจต่างๆ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน