วิทยาลัยชุมชนน่าน ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 สมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดดอนมูล

ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านทุกชั้นปี ร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 สมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดดอนมูล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี

ณ วัดดอนมูล ตำบลตู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์และห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน