วิทยาลัยชุมชนน่าน ถวายต้นเงินสมทบกฐิน แด่ท่านพระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนมูล เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดดอนมูล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ถวายต้นเงินสมทบกฐิน แด่ท่านพระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนมูล เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดดอนมูล ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน