สถานที่ตั้งวิทยาลัยชุมชน

สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

379 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์ : 02 280 0091 – 6

website : http://www.bcca.go.th


วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053 614 376

website : http://www.mcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150 หมูที่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056 659 180

website : http://www.pcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนตาก

ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 897 060 – 1

website : http://www.takcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 119 807-9

website : http://www.brcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

30 ซ.ค่ายลูกเสือ ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042 612 596

website : http://www.mukcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

199 หมู่ 1 บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนิงบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042 941 101

website : http://www.nbcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037 425 487 – 9

website : http://www.skcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7 หมู่ 2 ถ.บ้านไร่ – ลานสัก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056 539 204

website : http://www.uthai-cc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนระนอง

2/4 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077 821 068

website : http://www.ranong-cc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

223 หมู่ 10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 721 – 2

website : http://www.ncc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนยะลา

223 หมู่ 10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 721 – 2

website : http://www.ncc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

6 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073 216 646

website : http://www.ycc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนสตูล

271 หมู่ 4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.stcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

101 หมู่ 9 กระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034 450 001 – 2

website : http://www.smkcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนพังงา

หมู่ 6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.pngcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนตราด

64/1 หมู่ 2 ถ.ตราด – คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ : 039 532 315 – 6

website : http://www.tratcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนแพร่

33/13 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 532 191

website : http://www.phrcc.ac.th


วิทยาลัยชุมชนสงขลา

(บริเวณที่ว่าการ อ.เทพา) อ.เทพา จ.สงขลา 90150

โทรศัพท์ : 074 376 667

website : http://www.sk-cc.ac.th