ติดต่อเรา

เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
(เยื้องโรงเรียนศรีสวัสดิ์ วิทยาคาร)

โทรศัพท์ : 054-710329 , 054-718235   โทรสาร : 054-710329

email :  [email protected]
Website : https://www.nancc.ac.th