บริการข้อมูลสำหรับนักศึกษา
และศิษย์เก่า
1
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1 สภานักศึกษา
1
ข่าวการศึกษา
1
1 แหล่งทุนการศึกษา
1 สนง.จัดหางานจังหวัดน่าน

1
1
1
1
1
1
1
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

[ 4 มี.ค 2557 เวลา 10:26 น. ] - (ชี้แจงเพิ่มเติม) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
(ชี้แจงเพิ่มเติม) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
[ 4 มี.ค 2557 เวลา 10:24 น. ] - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการประหยัดพลังงาน 3 ชั้น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการประหยัดพลังงาน 3 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ 17 ก.ย 2556 เวลา 09:19 น. ] - กำหนดการการประชุมวิชาการ
กำหนดการการประชุมวิชาการ วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
[ 12 ก.ย 2556 เวลา 17:06 น. ] - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ เช่ารถโดยสาร (รถตู้)
สอบราคาจ้างเหมาบริการ เช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ 29 พ.ค 2556 เวลา 09:24 น. ] - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสำหรับบุคลากรในสำนักงาน
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสำหรับบุคลากรในสำนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมจังหวัดน่านเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
[ 27 มี.ค 2556 เวลา 10:53 น. ] - ใบสมัครและลงทะเทียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
ใบสมัครและลงทะเทียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน วิทยาลัยชุมชนน่าน
[ 26 มี.ค 2556 เวลา 16:29 น. ] - โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
[ 21 มี.ค 2556 เวลา 11:22 น. ] - บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "คำพ่อสอน"
มูลนิธิพระดาบสและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดโครงการบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "คำพ่อสอน"

[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:10 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ.2558
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ.2558
[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:09 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558
[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:09 น. ] - การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2558
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2558
[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:08 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:07 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:07 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2558
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2558
[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:06 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
[ 25 มิ.ย 2559 เวลา 10:04 น. ] - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557


ตลาดคนเดินหออัตลักษณ์นครน่าน


กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2/2558


ต้อนรับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ

ผู้บริหาร วชช.ภาคเหนือ ตะลุยสวนผักปลอดสารพิษ

การประชุมเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ


ข่าวประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานความรู้กินได้โดยวิธี e-bidding document1
document2
ประกาศผลการรับสมัครอาจารย์พิเศษ Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต Download

วิทยาลัยชุมชน น่าน เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 (เยื้องโรงเรียนศรีสวัสดิ์ วิทยาคาร)

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย วิทยาลัยชุมชน น่าน Powered by ABTPRO