ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วชช.น่าน เรื่อง การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
เรื่อง ไม้หวงห้ามประเภท ก ขั้นตอนการขออนุญาตตัดไม้หวงห้าม        ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในประเทศไทย แม้จะปลูกไว้ในที่ดินของตนเองหรือจะกระทำการใดๆ
ต่อไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตทำไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวต่ออำเภอหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ในท้องที่ตามขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 17
(พ.ศ.2530)


credit : https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53155.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.